De Vrouwe van Wijnd  vertelt in haar orakels wat ze heeft gezien.

 

Ken u zelf.

Verstrikkingen, zoals in het boek beschreven, werken als stoorzenders: ze creëren verwarring, weerstand, tweestrijd, onmacht en angst. Kortom: ruis. In deze staat van zijn – het beeld van het gespleten kristal – is er een innerlijk conflict en ben je niet één met het Al. Met bewuste waarnemingen leer je de stoorzenders in jezelf herkennen, transformeren en verstillen. Ga met de aandacht naar binnen, zoek de ware en diepere laag en verbind die met je kern.

 

Eén met Al

Eén met de ware en diepere laag ben je verbonden met het Hoger Zelf: het innerlijk weten. Je ziet ervaringen uit vorige levens, kent de thema's die daarmee samenhangen en de levenslessen die je kunt leren. Manifesteren doe je vanuit het hart. Verhelder een wens, veranker die in je kern – een liefdevolle staat van zijn – en zend die als intentie naar het kosmische veld. Manifestaties laat je over aan het universum.  Synchroniciteit ontstaat als de gedachte één is met de energie die je uitzendt naar het veld. Intentie, kern, ziel, Hoger Zelf, energie: alles is één

 

Jung: 'Synchronistische gebeurtenissen zijn uitzonderlijk, onvoorspelbaar en bijzonder. In een synchronistische gebeurtenis resoneren we even mee met een veel diepere kracht, een veel dieper weten en een veel diepere bron. Even zijn kosmos en alledaagse werkelijkheid in ons en door ons verbonden, in een unieke combinatie van innerlijke en uiterlijke gebeurtenis, opdat we trouw blijven aan onszelf en het pad van zelfverwerkelijking blijven bewandelen.'