Eeuwenlang werd de esoterische kennis en de hogere universele wetten door de wereldse heersers ondermijnd en ontkracht.

Duivelsklauw weerspiegelt het echte leven. Hoe kom ik uit het duister – de klem – en vind ik de weg terug naar het licht?  Denk daarbij aan een actueel thema zoals grensoverschrijdend gedrag, met een  liefdeloos, narcistisch archetype als ondermijnende tegenkracht. In het boek is de weg naar bevrijding een bewustzijnsproces. 

Toen de laatste versie klaar was, dacht ik jarenlang na over de betekenis van het boek. Ik wist al dat door het slijpen van de tekst synchroniciteit ontstond en dat alle ontmoetingen geen toeval waren geweest.

Duivelsklauw is bedoeld  – zo begreep ik later – als leidraad voor de mens, die verstrikt is geraakt en klem is gezet door een onverschillige, harde wereld.  Overstijgend zijn de universele wetten, die boven de de macht van het ego staan.